Splendid bougainvillea

Splendid bougainvillea

Lobster with salad and almond pesto

Lobster with salad and almond pesto

Sunday roast

Sunday roast

Gin tonics

Gin tonics

Al fresco

Al fresco

Tomahawk rib steak

Tomahawk rib steak

Surf and Turf

Surf and Turf

Bistro 49

Bistro 49

Prawn cocktail

Prawn cocktail

Pork fillet with mashed potato, caramelized apple and cranberry

Pork fillet with mashed potato, caramelized apple and cranberry

Moules and frites

Moules and frites

Tomato mozzarella

Tomato mozzarella

12705171_1134592806574994_6445490153332098918_n

12705171_1134592806574994_6445490153332098918_n